roomer

آخرین اخبار در مورد شهرک کشاورزی

افتتاح فاز اول مجتمع گلخانه‌ایی در شهرک کشاورزی فجر زرین دشت

با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ۱۵ واحد گلخانه در شهرک کشاورزی فجر ایزدخواست شهرستان زرین دشت به بهره‌برداری رسید. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با بهره برداری از این تعداد گلخانه زمینه اشتغال بیش از ۱۲۰ نفر فراهم شده است گفت: این ۱۵ گلخانه در زمینی به مساحت ۷ هکتار با ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات با باز پرداخت ۵ ساله از سوی بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی ...